ปลูกป่าช่วงน้ำขึ้น
 
 
 
    ปลูกป่าช่วงน้ำลง  

 
 
 
 
 
  สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง  

 
 
    ดอนหอยหลอด  
 
  ตลาดน้ำอัมพวา  
 
  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดเขายีสาร 
 
  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  
      (หลวงพ่อบ้านแหลม)  
 
   
 
 
   
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  แพ็คเกจท่องเที่ยว
 
 
 
     
 
     
 
  กิจกรรมและค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน 2 วัน 1 คืน
 
   
 

ค่าใช้จ่าย  -  กรณีทานอาหารกลางวันบนกระแตง     ราคา  1,500   บาท/ท่าน 
 
 
                 -  กรณีทานอาหารกลางวันบนฝั่ง            ราคา  1,300   บาท/ท่าน  
 
     
  กำหนดการ  (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
 
 

วันแรก
 
 
         10.00 – 10.30    เดินทางถึงกลุ่มฯ เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมความพร้อม ฟังบรรยายจากวิทยากร
       10.30 – 12.00    ล่องเรือชมโครงการปลูกป่าของตำบลคลองโคน  ชมฝูงลิงแสมพร้อมให้อาหารลิง
                                 ทำกิจกรรมปลูกป่าแบบปลูกเสริมในป่าใหญ่ ดูวิถีชีวิตชาวประมง ป้องเคย
                                 เก็บหอยแครง ชมฟาร์มหอย เล่นน้ำทะเล เล่นสกีน้ำ
       12.00 – 13.30    รับประทานอาหารกลางวัน ซีฟู้ด 6 อย่าง
       13.30 – 14.00    เดินทางสู่ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ล่องเรือไหว้พระ 3 วัด และเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา
       18.00 – 19.00    เดินทางสู่บ้านหิ่งห้อย ชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน และการทำน้ำตาลมะพร้าว
       19.00 – 19.30    เดินทางเข้าสู่ที่พัก
       19.30 – XXX       รับประทานอาหารเย็น ซีฟู้ด 6 อย่าง / กิจกรรม อื่น ๆ ที่ทางคณะเตรียมม
                                หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
       *      กิจกรรมและการปลูกป่า ขึ้นอยู่กับระดับน้ำทะเล  
       **    รายการอาหารสามารถเปลี่ยนแปลงได้
       ***  ทางกลุ่มจัดเตรียมต้นกล้าให้คนละ 3 ต้น  ถ้าต้องการต้นกล้าเพิ่มคิดต้นละ 10 บาท

 
     
 
วันที่สอง 
 
 
        07.30 – 10.00    รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม ชา กาแฟ โอวันติล
       10.00 –  XXX      เดินเล่นชมวิว ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หรือตามอัธยาศัย
                                 และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 
     
 

การเตรียมตัว
 
 
         ควรมีเสื้อผ้ามาเปลี่ยน ครีมกันแดด หมวก ถุงเท้า
 
 
 
 
 
     
     
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มคนรักษ์คลองโคน” และ “ครัวผู้ใหญ่จอย อาหารทะเลสด”
 
  ที่อยู่ 12/1 หมู่ 2 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000  
  ติอต่อ : ผู้ใหญ่ธีระ  ดอกไม้จีน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2  ต.คลองโคน / ประธานกลุ่มคนรักษ์คลองโคน  
  โทร : 085-1843410 / 034-731329 , Fax : 034-731143  
  E-mail : joyklongkone@hotmail.co.th , www.คลองโคนชายเลน.com  
Current Pageid = 11